Bảo hành bao nhiêu năm cho máy in laser?

Ngày đăng: 17-05-2022 14:14:32

Toàn bộ máy được bảo hành 18 tháng, trong vòng 18 tháng nếu máy in laser có vấn đề gì về chất lượng, CYCJET sẽ chịu chi phí gửi phụ tùng cho người mua hoặc sửa chữa lại (trường hợp ngoại lệ gây hư hỏng nhân tạo và không vận hành được máy in laser máy máy theo hướng dẫn sử dụng giấy.