Làm thế nào để đặt hàng một máy khắc laser?

Ngày đăng: 17-05-2022 14:16:54

  • Yêu cầu chúng tôi qua email hoặc ứng dụng của bạn.
  •  Đội ngũ bán hàng của chúng tôi sẽ hỏi thêm thông tin về điều kiện làm việc của bạn, sau đó giới thiệu máy in laser phù hợp cho bạn.
  •  Ký hợp đồng mua bán sau đó thu xếp thanh toán